Presentació

La Fundació Universitat de Lleida és una organització sense ànim de lucre que, per voluntat de la Universitat, es planteja assolir objectius d’interès general, els beneficiaris dels quals són la comunitat universitària i la societat.

Entre els objectius d’interès general de la Fundació hi ha promoure les relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, humanística i tècnica; així com la innovació tecnològica, en relació amb les empreses i el desenvolupament de la societat.

Estructura

L’administració, gestió o representació de la Fundació, correspon als següents òrgans de govern:

 • Patronat
 • Direcció

PATRONAT

 • Jaume Puy i Llorens, President
 • Delfí Robinat Català, Vicepresident
 • Dolors Toldrà Roca, Secretària
 • Jordi Albareda Cañadell
 • Ferran Badia Pascual
 • Guillem Boira Herreros
 • Maria Pau Cornadó Teixidó
 • Carmen Gallart Masobé
 • Enric Herrero Perpiñán
 • Olga Martín Belloso
 • Josep Maria Orteu Barrabes
 • Ramon Roca Enrich
 • Ramon Saladrigues Solé
 • Josep Maria Sentís Suñé
 • Domènec Vila Navarra

DIRECCIÓ

 • Mercè Balcells Fluvià