Relacions Universitat-Empresa

La Fundació UdL té com a objectiu fomentar i promoure les relacions de la Universitat de Lleida amb les entitats públiques, empreses i institucions privades, a fi de potenciar les activitats de recerca de la Universitat així com la transferència de coneixement i tecnologia.

Què fem?

N

Promoure la inversió, ajudes i patrocini per a desenvolupar projectes i activitats que tinguin com objectiu la recerca científica i la transferència de coneixement i tecnologia de la UdL.

N

Assessorar les empreses en la preparació de contractes i convenis de recerca, desenvolupament i innovació en els que participi la UdL.

N

Difondre i incentivar l’ús de la cartera de serveis que la UdL ofereix a les empreses.

N

Organitzar i gestionar activitats de formació continuada d’acord amb les necessitats de l’empresa.

N

Coordinar i realitzar treballs, estudis i informes que siguin d’interès per a les entitats públiques, empreses i institucions privades en qualsevol àrea o disciplina.

N

Incentivar la formació dual i la realització de pràctiques de l’estudiant en l’empresa.