Altres serveis

Formació especialitzada

La Fundació UdL organitza activitats formatives multidisciplinàries, tant d’ampliació de coneixements com d’especialització.

Es tracta d’activitats vàries adreçades a estudiants, tècnics i professionals que desitgin millorar les seves competències o actualitzar coneixements. La Fundació pot planificar cursos a mida per una institució o empresa determinada d’acord amb les seves necessitats formatives.

Cursos internacionals

La Fundació UdL ofereix cursos internacionals a demanda, amb continguts, activitats i serveis segons les necessitats de les universitats, institucions o empreses interessades.