Informes anuals

La Fundació Informa - Desembre 2021

La Fundació Informa - Desembre 2020

La Fundació Informa - Desembre 2019

La Fundació Informa - Desembre 2018

La Fundació Informa - Desembre 2017

La Fundació Informa - Desembre 2016

La Fundació Informa - Desembre 2014

La Fundació Informa - Desembre 2015

La Fundació Informa - Desembre 2013